25 Aralık 2020 tarihinde yayımlayacağımız uluslararası kriterlere uygun kitaplarımız için detaylı bilgiler aşağıda yazılmıştır.

1. Yazılarınız doçentlik başvuru kriterlerine göre Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı olarak puanlandırılır. Tüm alanlarda bölüm yazarlığı için 10 puan verilmektedir. (Bazı alanlarda tezlerden üretilen kitap bölümlerine 8 puan verilmektedir)

2. Kitap bölümünde yazar ve çalışma sayısı sınırlaması yoktur.

3. Yazılan bölümün ilgili kitabın alanına ve diline uygun olması gerekmektedir. Örneğin yazı İngilizce ise İngilizce başlıklı kitabın seçilmesi; Türkçe ise Türkçe başlıklı kitabın seçilmesi gerekmektedir.

4. Yazım kurallarımız katidir ve yazarların yazım kurallarımıza uyması gerekmektedir.

5. Kitaplar uluslararası kriterlere uygun yayınlanacaktır. Bu nedenle doçentlik başvurusunda yazılarınızı "Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  bölüm yazarlığı" olarak puanlayabilirsiniz.

6. Yazıların sistemden yüklenmesi gerekmektedir 

7. Tüm yazılar tarafımızdan intihal.net programı aracılığıyla intihal programından geçirilmektedir. Bu nedenle bize intihal raporunuzu göndermeniz gerekmemektedir.

8. Yazılarınızı yüklerken web sayfamızdan indireceğiniz yayın devir sözleşmesini indirip,  ilgili alanları doldurduktan ve imzaladıktan sonra PDF olark yüklemeniz gerekmektedir.

 

Uluslararası Kitap Bölümü Projemiz kapsamında çıkarılacak kitapların isimleri, alanlarına göre aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Bilimleri Kitap İsimleri

Fen ve Matematik Bilimleri Kitap İsimleri

Güzel Sanatlar Kitap İsimleri

Filoloji Kitap İsimleri

Mimarlık Bilimleri Kitap İsimleri

Mühendilik Bilimleri Kitap İsimleri

Sağlık Bilimleri Kitap İsimleri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kitap İsimleri