Book Chapter Project kapsamında çıkardığımız kitaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir.

Current Research in Internal Medical Sciences

Current Research in Surgery Medical Sciences

Sport and Talent Selection in the early Edolescence

Sports Injuries