EYLÜL-EKİM DÖNEMİ KİTAPLARIMIZ YAYIMLANMIŞTIR. KİTAPLARA SOL TARAFTAKİ MENÜLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

Saygıdeğer bilim insanları, 

Sizleri 25 Aralık 2022 tarihlerinde İngilizce ve Türkçe dillerinde yayımlayacağımız  kitaplarımız için bölüm yazmaya davet ediyoruz.

Uzun süren araştırmaların bir ürünü olan akademik yazıların hedeflerine ulaşabilmesi ancak söz konusu yazıların dünyanın dört bir yanına ulaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kitaplarımızın basımını Livre de Lyon yayınevi gerçekleştirecektir.  

Livre de Lyon, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ziraat Bilimlerinde uluslararası yayınevi statüsündedir.

Uluslararası Kitap Bölümü Projemiz kapsamında Mart 2022'de yayınlanacak kitapların isimleri, alanlarına göre aşağıda gösterilmiştir

 

25 ARALIK 2022'DE ÇIKACAK KİTAPLAR

Eğitim Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Fen ve Matematik Bilimlerinde Çıkacak Kitaplar

Filolojiden Çıkacak Kitaplar

Güzel Sanatlardan Çıkacak Kitaplar

Mimarlık Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Mühendislik Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Sağlık Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Sosyal Bilimlerden Çıkacak Kitaplar

Ziraat Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

 

 

 

Lisansüstü tezinizi, araştırma ve derleme kitaplarınızı bizde yayınlatmak için sekretaryamız ile iletişime geçiniz: 0552 807 48 81

 

 

 YER ALDIĞIMIZ VERİTABANLARI