Saygıdeğer bilim insanları, 

Sizleri  Haziran ve Ekim 2024'te  tarihinde İngilizce ve Türkçe dillerinde yayımlayacağımız e-kitaplarımız için bölüm yazmaya davet ediyoruz.

Uzun süren araştırmaların bir ürünü olan akademik yazıların hedeflerine ulaşabilmesi ancak söz konusu yazıların dünyanın dört bir yanına ulaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kitaplarımızın basımını Livre de Lyon yayınevi gerçekleştirecektir.  

Livre de Lyon, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ziraat Bilimlerinde uluslararası yayınevi statüsündedir.

 

Haziran 2024'te Yayımlanacak Kitaplar

Eğitim Bilimleri Temel Alanından Çıkacak Kitaplar

Fen ve Matematik Alanından Çıkacak Kitaplar

Güzel Sanatlar Temel Alanından Çıkacak Kitaplar

Mimarlık Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Mühendislik Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Sosyal Bilimlerden Çıkacak Kitaplar

Tıp ve Sağlık Alanında Çıkacak Genel Kitaplar

Ziraat Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

 

Ekim 2024'te Yayımlanacak Kitaplar

Eğitim Bilimleri Temel Alanından Çıkacak Kitaplar

Fen ve Matematik Alanından Çıkacak Kitaplar

Güzel Sanatlar Temel Alanından Çıkacak Kitaplar

Mimarlık Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Mühendislik Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Sosyal Bilimlerden Çıkacak Kitaplar

Ziraat Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

 

Ekim Döneminde Tıp ve Sağlık Alanında Çıkacak Genel Kitaplar 

Cerrahi Bilimlerde Yayınlanacak Kitaplar

Dahili Bİlimlerde Yayınlanacak Kitaplar

Diş Hekimliği Alanında Yayınlanacak Kitaplar

Eczacılık Alanında Yayınlanacak Kitaplar

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Hiz. Vd. Alanlarda Yayınlanacak Kitaplar

Temel Tıp Bilimlerinde Yayınlanacak Kitaplar

Tıp ve Sağlık Alanında Genel  Kitaplar

Veteriner Hekimliği Alanında Yayınlanacak Kitaplar

 

Lisansüstü tezinizi, araştırma ve derleme kitaplarınızı bizde yayınlatmak için sekretaryamız ile iletişime geçiniz: 0542 488 36 42

 

 

 YER ALDIĞIMIZ VERİTABANLARI