ÖNEMLİ NOTLAR:

Davet Yazısı: Web sayfamızdan üyelik girişi yaparak yazınızın detayları kısmından indirebilirsiniz.

Yayınevi Belgesi: Web sayfamızda YAYINEVİ HAKKINDA kısmından alanınıza uygun belgeyi indirebilirsiniz.

 

KASIM-ARALIK 2022'DE ÇIKAN KİTAPLAR

Agricultural Research in Nowadays

Analysis of New Applications in Hotel Enterprises Main Departments

Architectural Heritage and Conservation Practices

Art and Architecture Theory, Practice and Experience

Current Research in Health Services and Evaluations I 

Dentistry Concepts, Researches and Practice 

Diş Hekimliği Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama 

Digital Management 

Disiplinlerarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama 

Eastern and Western Ethicians A Critical Comparison

Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar

Eleştirel Okumalar Filoloji I

Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 

Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) Biyolojisi, Ekolojisi, Çiçek Toplayıcılığı ve Değerlendirilmesi 

Güzel Sanatlarda Farklı Bakışlar 

Hayvan Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar 

İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırmalar Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama 

Interdisciplinary Engineering Sciences Concepts, Researches and Applications 

Interdisciplinary Medicine and Health Sciences Concepts, Researches and Practice 

Interdisciplinary Researches in Economics and Administration Sciences Concepts, Researches and Applications 

Interdisciplinary Researches in Humanities and Social Sciences Concepts, Researches and Applications-1 

Interdisciplinary Researches in Humanities and Social Sciences Concepts, Researches and Applications-2 

Mimarlık Bilimlerinde Güncel Konular 2022

Mühendislik Bilimlerinde Güncel Araştırma Örnekleri 

Müzik Eğitiminde Akademik Çalışmalar 

New Dimensions in Educational Sciences without Borders 

Recent Approaches in Mathematics and Natural Science 

Retinal Vasküler Hastalıklar 

Sağlık Hizmetlerine Yeni Yaklaşımlar

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde  Araştırmalar Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama-1

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde  Araştırmalar Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama-2 

Space in Macro and Micro Scales 

Special Topics in Plant Science

Veteriner Hekimlikte Güncel Değerlendirmeler

Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyi Belirleme Araştırması: Biga Ticaret Ve Sanayi Odasına Kayıtlı İmalat İşletmeleri Üzerine Uygulama