Haziran-Temmuz 2023 Kitaplarımız

 

Architecture From Past to Modernism

Economics and Administration Sciences Modern Analysis and Researches 

Eğitim Bilimleri Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar

Engineering Sciences Issues, Opportunities and Researches

Humanities and Social Sciences Modern Analysis and Researches 

İktisadi ve İdari Bilimler Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar 

Medicine and Health Sciences Modern Analysis, Finding and Researches 

Mimaride Doğal Taş

Minimal İnvaziv Jinekolojik Endoskopik Cerrahi

Mühendislik Bilimleri Sorunlar, Fırsatlar ve Araştırmalar

Sosyal ve Beşeri Bilimler Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar

Tıp ve Sağlık Bilimleri Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar

Unpackaging Theory & Practice in Educational Sciences

Yapı / Tasarım Buluşmaları