MART 2023 KİTAPLARI

Güncel Mühendislik Bilimleri Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamalar

Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Metodoloji, Araştırma ve Uygulama  

Güncel Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama  

Güncel İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama 

Güncel Veteriner Hekimliği Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamalar I  

Güncel Veteriner Hekimliği Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamalar II  

Temel Tıp Bilimlerinde Güncel Konular  

Anesteziyoloji ve Ağrıda Güncel Konular  

Genel Dahiliyede Güncel Konular  

Recent Advances in Economics and Administration Sciences Concepts, Researches and Applications

Güncel Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama 

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Güncel Konular 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Güncel Konular 

Current Issues in General Internal Medicine

Nörolojide Güncel Konula

Genel Cerrahide Güncel Konular

Güncel Diş Hekimliği Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama 

Recent Advances in Natural and Engineering Sciences 

Güzel Sanatlarda Güncel Araştırmalar Metodoloji, Araştırma ve Uygulama

Recent Advances in Medicine and Health Sciences Concepts, Researches and Practice

Recent Advances in Agricultural Research

Recent Advances in Humanities and Social Sciences