-VETERİNERLİK-


Kitap: Güncel Veteriner Hekimliği Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamalar-I

Yazar: Akın Kırbaş & Seçil Sevinç Temizkan & Sema Çakır Bayrak

Kitap: Güncel Veteriner Hekimliği Çalışmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulamalar-II

Yazar: Akın Kırbaş & Seçil Sevinç Temizkan & Sema Çakır Bayrak

Kitap: Veteriner Hekimliği: Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar

Yazar: Zehra Bozkurt

Kitap: Veteriner Hekimlikte Güncel Değerlendirmeler

Yazar: Akın Kırbaş & Hakan Aydın

Kitap: Veterinary: Modern Analysis, Finding and Researches

Yazar: Aliye Sağkan Öztürk & Atakan Öztürk

Kitap: Veteriner Hekimlikte Güncel Gelişmeler-2023

Yazar: Tünay Kontaş Aşkar

Kitap: Veteriner Patolojide Güncel Değerlendirmeler; Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar

Yazar: Mehmet Tuzcu & Gökhan Akçakavak