Sosyal Bilimler

Academic Studies in Social Sciences and Humanities

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Akademik Çalışmalar

 

Sağlık Bilimleri

Current Research in Medicine and Health Sciences

Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar

Güncel Klinik Anestezi

Review of Clinical Anatomy Researches

Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimlerinde Yeni Araştırmalar

Focusing on Student Learning

New Researches in Education Sciences

Applicability of Out-of-Classroom Education in Gastronomy Education in Turkey

 

Mühendislik Bilimleri

ENGİNEERİNG RESEARCHES Research, Methodology and Innovation

 

Veteriner Hekimlik

Veteriner İç Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar

Veteriner Cerrahide Güncel Yaklaşımlar

Veteriner Hekimlik Çalışmaları