Approximation Process of Bernstein Type Rational Functions

Black Lıtterman Modeliyle Portföy Optimizasyonu

Edremit Körfezine Özgü Yöresel Yiyecek-İçecek Öğelerinin Gastronomi Turizmine Kazandırılması

Protest Music in Youth-Culture Multi Model Analysis of Music

Traditional Dishes Consumed in The Eastern Anatolian Region of Turkey

Turizmde Kriz Yonetimi

Landscape Research I

Peyzaj Araştırmaları-I

Bankacılık Sektörünün Değişen Yüzü

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Güncel Konular

Retinal Vascular Diseases

Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları

Doğu Karadeniz Yapılı Çevre Tartışmaları

Çepni Surp Sarkis Kilisesi Koruma Çalışmaları & Arbeıten Zur Erhaltung der Surp Sarkıs Kirche in Çepni

A Cognitive Linguistic Study of the use of Creative Figurative Language in American Political Discourse

The Diet of Early Human Species

The Effects of The Global Crisis on Turkish Economy

Innovative Insights for English Language Teaching Methodology: Lean

Art Education: An Overview

Deri ve Travma

Fosfinli Metal Komplekslerin Optik Özellikleri

Management of High-Risk Pregnancies with Recommendations

Kritik Hasta Bakımı

Kardio Tenis

Effective Public Relation Strategies for Food Companies

The Downfall of Mass Media_ Public Relations and the Rise of Social Media

Yoğun Bakıma Multidisipliner Cerrahi Yaklaşımlar

Yoğun Bakıma Multidisipliner Dahili Yaklaşımlar

Distinction Versus Recognition: Social Classes And Antagonisms in Everyday Life

Information and Communication Technologies (ICT) and Precision Livestock (PLF) Applications in Farm Conditions

Nijerya'da Boko Haram Çatışması Taraflar, Talepler ve Çözüm Önerileri

Sugar in the Ottoman Empire during World War I

Perinatal Enfeksiyonlar

Solunumun Klinik Değerlendirilmesi

Solunumun Temel Değerlendirilmesi

Lazer Tekniği İle Üretilen Katkılı BSSCO Süperiletkenlerin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması

Hakkari İlinde Yayılış Gösteren Akreplerin (Arachnıda: Scorpıones) Biyolojisi

Cerrahi Hastalarında Manevi Bakım Gereksinimleri Ve Cerrahi Hemşireliğinde Manevi Bakım Yaklaşımları

Memeliler Dentolojisi  Terimler Sözlüğü

ABO3 (A=Ag, Na; B=Nb, Ta) Tipi Kristallerin Dinamik Özelliklerinin Ab İnitio Yöntemiyle İncelenmesi

Öğrenme ve Belleğin Biyolojisi

Abdominopelvik Hastalıklar,

Abdominopelvik Aciller

Regression, Mediation/Moderation, and Structural Equation Modeling with SPSS, AMOS, and PROCESS Macro

Innovative Perspective in Surgery

Kalp ve Damar Cerrahisinde Enfeksiyonlar

Sales Management in Turkish Agricultural Industry.

Innovative Perspective in Surgery

Abdominopelvic Diseases and Emergencies

Genel Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi

Yeni Medya ve Gazetecilik

The Socio-Cultural Changes Caused by International Migration Before the 2019 Pandemic with the Example of Syrian Refugees

Eleştirel Okumalar: Hikaye

Agricultural and Natural Research & Reviews

Global Bankacılık İşlemlerinde Klasik Ve Yapılandırılmış Emtia Finansman Modelleri

15. ve 16. Yüzyıllarda Balkanlar’da İskân Bulgaristan Örneği

Kosova’nın İpek ve Yakova Bölgesinde Az Bilinen Osmanlı Camileri

Image Guided Central Venous Catheter Placement

91-92 Hersek Seferi 92-93 Osmanlı-Karadağ Seferi ve  Hal-i Hazır Daru'l-Harekatı (1875 Hersek ve 1876 Karadağ Savaşları)

Coronavirus Disease (COVID-19)

Current Studies on Health Sciences

Contemporary Minimally Invasive Treatment of Upper Urinary Tract Stones

Spesifik Yönleriyle Kadın Hastalıkları ve Doğum (Multidisipliner Yaklaşım)

Güncel Geriatri

Interior Architectural Issues Design, History & Education

Interior Architectural Issues - Design, Theory & Philosophy

Temel Pratik Cerrahi,

Biomaterials_of_Life

Siber Güvenlik Politikalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi:Türkiye Ve İngiltere Örneği

Arab Women in Ink Exploring Gender Perspectives in Modern Arabic Literature

Oküler Travma

Türkiye’de İstikrar Politikaları Ve İşsizlik

Japonya’nın Modernleşme ve Kalkınma Süreci Ekseninde Türkiye

Mimarlık Geçmişten Modernizme

The Transition to Sustainable Development and the Green Economy

Bibliometric Analysis of Gastronomy Content Studies

Bildungsroman Tradition in English Literature_

The Analysis of Spoken Legends Under The Perspective of Intangible Cultural Heritages Tourism in North Cyprus

Fuzzy Vikor Method Applicability of The in Food and Beverage Businesses Production Management

Climate Crisis Research within the Framework of Disaste

Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Uygulamalar ve Değerlendirmeler